Бібліотека

Алла ОСАДЧУК

Завідуюча бібліотекою

Майя МШАНЕЦЬКА

Бібліотекар

   Освіта і бібліотека – це два поняття, невід’ємні одне від одного. Бібліотека коледжу в умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства вирішує не лише завдання якісного забезпечення освітнього процесу, а й створення позитивного ділового іміджу бібліотеки, що забезпечує престиж всього закладу освіти.  Вона є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом навчального закладу, що здійснює формування, використання і зберігання бібліотечного фонду відповідно до його профілю  та інформаційних потреб користувачів.   

   Свою діяльність бібліотека здійснює разом з педагогічним колективом, сприяє реалізації державної політики у галузі освіти й культури, дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі. 

   Основними завданнями бібліотеки є:

 • інформаційне забезпечення освітнього процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів;
 • сприяння підвищенню професійної майстерності викладачів шляхом популяризації фахової літератури;
 • формування інформаційної культури користувачів;
 • проведення індивідуальної роботи із здобувачами освіти – сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
 • формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб та освітніх програм;
 • пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення;
 • гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання;
 • анкетування читачів бібліотеки з метою виявлення їхніх уподобань;
 • виховання бережливого ставлення до книги;
 • популяризація української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і виховання поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці;
 • формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю;
 • забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.

   Для популяризації бібліотечних фондів, відзначення знаменних і ювілейних дат бібліотека проводить різноманітні культурно-просвітницькі заходи: книжкові виставки, відкриті перегляди літератури, диспути, тематичні вечори, літературно-мистецькі зустрічі.

Ресурси

Інформація

Діяльність бібліотеки

Легенди мого села
НОВОЧОРТОРИЙСЬКИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР
НоваЧорторияв1932-1933роках

Етнографія самоплинно влилася у нашу культуру. Коли московська імперія намагалася заперечувати не лише нашу мову і культуру, а й саме існування нації як окремого народу, кращі представники цього народу ( Д. Яворницький,  П. Чубинський, Ф. Вовк, В. Антонович, М. Максимович, Б. Грінченко, Олена  Пчілка та багато інших) всіма силами намагалися збирати і зберігати те, що беззаперечно доводить самобутність, талановитість, глибину і духовність української нації. Це зразки її матеріальної (побут, одяг, архітектура, образотворче мистецтво і т.д.) і нематеріальної (фольклор, музика, філософія і т.п.) культури. Багато діячів нашої культури, як минулого так і більш ближчих до нас за часом (Сковорода, Огієнко, Рильський і інші ) підкреслюють важливість і необхідність знати своє минуле, щоб розумітися в теперішньому, щоб бути гідним майбутнього. І кожен свідомий українець, особливо на освітянській ниві, зобов’язаний вносити свою помірну частку в збереження нашої культури, в пропаганду народознавства, краєзнавства, в розвиток етнографії.

   В бібліотеці коледжу створена і постійно поповнюється експозиція старожитностей і етнографії «Українська світлиця». Її експонати -це ,здебільшого, предмети побуту українського селянина минулих століть:

 • посуд: макітри, глечики, горщики;
 • одяг: полотняні і вишиті сорочки, блузи, фартухи, хустки;
 • меблі оселі: ліжник, дитяча колиска(люлька), лозоплетенний стілець;
 • хатні знаряддя праці: рогачі, кочерга, товкач, хлібна лопата, рублі, ночви для вимішування хліба, чугунні праски і т.п. ;
 • знаряддя для ткацтва та плетіння коловороток, битниця, мотовило, гребні для чесання пряжі і сама конопляна пряжа, веретена ;
 • рядна, домоткані доріжки,патифони і самвар (це вже 19-поч. 20ст.) та ще чимало інших старожитностей.

   Доповненням до світлиці є виставка-інстоляція « У хвилинку відпочинку», яка знайомить відвідувачів як з традиційними народними ремеслами (лозоплетіння, гончарство, різьба по дереву, плетіння гачком, вишивка бісером) так і з сучасними видами рукоділля   (квілінг, орігамі).

   Окрема виставка «Вишивка – як символ української душі»присвячена національному мистецтву України –  вишивці.

  І музей, і названі виставки використовуються при різноманітних народознавчих заходах та служать прекрасними фотозонами