Віртуальна довідка

 

Шановні користувачі!

Бібліотека  коледжу започатковує нову послугу «Віртуальна довідка»

Сервіс «Віртуальна довідка» – це безкоштовна онлайн-послуга, спрямована на оперативне виконання разових запитів, пов’язаних з пошуком інформації для віддалених користувачів.

Скористатися послугою мають можливість всі користувачі, незалежно від того чи є вони читачами бібліотеки.

Структура роботи «Віртуальної довідки»

 1. На Ваші запитання відповідають працівники бібліотеки, використовуючи довідково-пошуковий апарат і книжковий фонд бібліотеки коледжу та Інтернет-ресурси.
 2. Приймаються наступні запити:
  – адресні: про наявність та місцезнаходження конкретних документів у фонді бібліотеки;
  – уточнюючі: щодо бібліографічних даних документів (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені: автор, рік та місце видання, кількість сторінок тощо);
  – фактографічні: відомості довідкового характеру (хронологічні, біографічні, адресні, статистичні) про конкретні поняття, персони, події, процеси, об’єкти, явища тощо;
  – тематичні: бібліографічні списки літератури та адреси електронних ресурсів відповідно до теми запиту (до10 назв), які виконуються на основі використання ресурсів бібліотеки;
  адміністративні : питання про порядок роботи бібліотеки, консультації з використання бібліотечних фондів та електронних ресурсів.
 3. Обмеження, щодо надання довідок:

– кожний запит може містити тільки одне питання;

 – не надаються відскановані тексти і електронні копії  документів;

 1. Прийом запитів від користувачів відбувається автоматично і цілодобово.

 

Не розглядаються запити, непов’язані з фаховою направленістю коледжу та запити, що передбачають:

–  підготовку цілісного тексту з відповідної проблематики, який може бути використаний як основа для виступу, написання огляду, статті тощо;
–  надання готових творів, рефератів, курсових робіт, розв’язання задач, здійснення обрахунків, виготовлення креслень, переклад текстів та пошук їх у мережі Інтернет;
–  надання навчальної інформації (наприклад, рішення математичних, фізичних, хімічних та інших завдань);
– виконання науково-дослідних робіт або надання бібліографічних списків до рефератів і курсових робіт і т. п.

– не розглядаються некоректні та неетичні запити.

Порядок і терміни виконання довідок :

– запити виконуються у порядку їх надходження протягом всього робочого тижня: понеділок – п’ятниця: з 8.00 до 17.00 год.;
– запити, що надійшли після 17.00 год. виконуються наступного дня;
– запити, що надійшли в суботу та неділю (а також у святкові дні) виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята);
– уточнюючі, адресні, фактографічні запити виконуються протягом 1 робочого дня;
– тематичні запити, враховуючи складність тематики, можуть виконуватися протягом 3 робочих днів.

У разі порушення будь-якої з умов «Віртуальної довідки» бібліотекарі мають право не відповідати на запит та/або вилучити його.

Як задати питання:

– зайдіть у форму  «Віртуальної довідки»  та заповніть її;
– формулюйте запит у довільній формі українською мовою;
– намагайтеся якомога точніше сформулювати свій запит. Це прискорить роботу бібліотекара і зробить відповідь на Ваш запит більш точним;
– при замовленні тематичного списку літератури бажано вказати тип документу (книга, стаття і т.д.).

Відповідь отримаєте на вказаний Вами email.