Пам’ятка читача

Під час запису до Бібліотеки користувачі повинні ознайомитись з «Правилами користування» і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі. 

  • Навчальна  література   видається  на   абонементі   на семестр  або на   навчальний   рік   в   кількості,   що   відповідає навчальним  планам і програмам.
  • Газети, журнали, енциклопедії, довідники, а також книги, які є в бібліоте-ці в обмеженій кількості, видаються студентам лише в читальному залі.·
  • З літературою читального залу читач  повинен працювати у приміщенні бібліотеки, виносити літературу  за межі бібліотеки не дозволяється.
  • При необхідності роботи з літературою за окремою тематикою, читач повинен попередньо оформити своє замовлення

Наприкінці кожного навчального року (до 5-го липня) необхідно повернути в  бібліотеку всі підручники.

Читачі,  що  закінчили   коледж  повинні   до    отримання    диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист.

Читачіщо втратили книжки з бібліотечного фонду, або   завдали   їм   непоправної  шкоди,  повинні  замінити   їх відповідно такими ж рівноцінними (це визначає бібліотекар).

При неможливості заміни книги, читач повинен оплатити в бухгалтерії коледжу ринкову вартість видання.

Пам’ятайте!!! ВИ повинні повернути  книгу з тим  інвентарним номером, який отримали.

Дбайливо ставтесь до книжок: повертайте їх у встановлені терміни, не виносьте з бібліотеки не записану до формуляра літературу, не виривайте       і не загинайте сторінки, не виймайте картки з каталогів і картотек!!!