Екскурсія в краєзнавчому музеї

6 березня 2024 року студенти В-11 групи відвідали краєзнавчий музей, створений викладачем історії Баб’яр Наталією Миколаївною. Екскурсія була дуже пізнавальною для молодого покоління адже не скрізь можливо побачити експонати 17-21 століття.

Студенти ознайомилися з артефактами розкопок, які були знайдені на території села Нова Чорторія.

Краєзнавча кімната-музей є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпечення духовної єдності поколінь. Призначена для вивчення, збереження та використання пам’яток матеріальної і духовної культури рідного краю.
   Метою її діяльності є  залучення молоді до вивчення та збереження історико – культурної спадщини свого краю, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродження та розбудови національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян України.
    Головними завданнями в роботі кімнати-музею є сприяння удосконаленню навчально- виховного процесу; розширення і поглиблення підготовки здобувачів освіти  засобами позааудиторної роботи; розвитку у них творчих інтересів до пошукової, науково- дослідницької роботи; формування  розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України; допомога педагогічному колективу коледжу у провадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами; проведення культурно-освітньої роботи серед студентської молоді.
    Експозиція краєзнавчої кімнати-музею містить предмети домашнього вжитку, старовинні речі, рідкісні книги, рукописні літописи, археологічні, етнографічні та інші колекції, знаряддя праці, вироби місцевих промислів різних історичних періодів, твори мистецтва, літератури, народної творчості,   а також велику кількість фотографій та документів., знайомить відвідувачів з життям і творчістю видатних земляків.