Ветеринарна медицина

  МЕТА: підготовка фахівців з глибокими знаннями та базовими професійними компетентностями в галузі ветеринарної медицини; формування навичок відповідального ставлення до вирішення проблемних виробничих завдань; оволодіння сучасними методами та формами організації; впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність, формування у майбутнього фахівця здатності динамічного поєднувати
знання, уміння, комунікативні навички і можливості з самостійною діяльністю та відповідальністю

Освітньо-професійна програма
              • Ветеринарна медицина
Галузь знань
              • 21 Ветеринарія
Спеціальність
              • 211 Ветеринарна медицина
Кваліфікація:
              • Фаховий молодший бакалавр з ветеринарної медицини
Форма навчання:
              • денна
Термін навчання:
              • 3 роки 10 місяців (на базі 9 кл.)
              • 2 роки 10 місяців (на базі 11 кл.)

Кар’єрні можливості випускників

Де можна працювати?

 • С/г підприємства різних форм власності
 • М’ясопереробні, рибопереробні і молокопереробні підприємства
 • Птахофабрики та птахокомбінати
 • Лабораторії ветеринарно – санітарної експертизи ринків
 • установи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 • Лабораторії Держпродспоживслужби
 • Державна служба на кордоні і транспорті
 • Науково-дослідні інститути
 • Системи ветеринарного забезпечення
 • Ветеринарне підприємництво
 • Мережі супермаркетів
 • Біофабрики
 • Пункти ветеринарної медицини
 • Притулки для тварин
 • Аптеки ветеринарної медицини.

Ким можна працювати?

 • Фельдшер ветеринарної медицини
 • Лаборант (біологічні дослідження)
 • Лаборант (ветеринарна медицина)
 • Технік ветеринарної медицини
 • Зоотехнік відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми)
 • Оператор зі штучного осіменіння тварин і птиці

Практичні навички

 Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології.
 Використовувати дані анамнезу, епізоотичної ситуації, результати клінічних, лабораторних, інструментальних та інших досліджень.
Застосовувати методи відбору зразків продукції тваринного, рослинного та біотехнологічного походження.
Встановлювати діагноз хвороби на основі виявлених характерних патологоанатомічних змін в уражених органах і тканинах під час розтину трупів
тварин.
Дотримуватися основних понять з біобезпеки, біоетики, добробуту тварин.
Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти
комп’ютерними програмами.
Володіти технікою проведення оперативних втручань.
Брати участь у розробленні карантинних та оздоровчих заходів, застосовувати методи терапії тварин і профілактики хвороб різної етіології.
Дотримуватися принципів роботи та правил експлуатації обладнання, приладів, інструментів, що застосовуються у ветеринарній медицині.
Знати правила зберігання фармацевтичних засобів і біопрепаратів, шляхи їх застосування, раціонально використовувати ветеринарні засоби,
обладнання та інше ветеринарне майно.
Проводити дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію та інші заходи з профілактики хвороб заразної етіології.
Застосовувати основи технології виробництва і переробки продукції тваринного походження, методами і методиками оцінювання безпечності та якості продукції тваринного походження, харчових продуктів, кормів і води.

Перелік освітніх компонент

 • Внутрішні незаразні хвороби
 • Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин
 • Латинська мова
 • Фармакологія з рецептурою
 • Епізоотологія з мікробіологією
 • Хірургія ветеринарної медицини
 • Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин
 • Акушерство, гінекологія та біотехнології
 • Патологічна фізіологія та патологічна анатомія сільськогосподарських тварин
 • Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія
 • Ветеринарно-санітарна експертиза
 • Організація ветеринарної справи

Освітнє середовище