Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

МЕТА: Формування особистості висококваліфікованого фахівця з виробництва і переробки продукції тваринництва, набуття здобувачем фахової передвищої освіти компетентностей, які сприятимуть його соціальній мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці; досягнення визначених результатів навчання, достатніх для успішного виконання типових спеціалізованих задач і професійних обов’язків у сфері виробництва і переробки продукції тваринництва, пов’язаних з виконанням виробничих завдань; забезпечення неперервності підвищення якості освітнього процесу з урахуванням інтересів стейкхолдерів, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці. Підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю.

 

Освітньо-професійна програма
              • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Галузь знань
              • 20 Аграрні науки і продовольство
Спеціальність
              • 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Кваліфікація:
              • Фаховий молодший бакалавр з технології виробництва і переробки продукції тваринництва
Форма навчання:
              • денна, заочна
Термін навчання:
              • 3 роки 10 місяців (на базі 9 кл.)
              • 2 роки 10 місяців (на базі 11 кл.)

   Забезпечення населення продуктами харчування – ключове завдання агропромислового комплексу України.  Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва є сучасним спеціалістом в усіх процесах підготовки сировини для ринку якісних м’ясних і молочних продуктів.

    Професія на усі часи! Уміння виробляти високоякісні й безпечні м’ясні та молочні продукти від сировини до готової продукції.

Кар’єрні можливості випускників

Ким можна працювати?

 • технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва;
 • технолог із контролю якості продукції;
 • технолог з переробки продукції тваринництва      
 • технік з племінної справи 
 • фахівець з бджільництва
 • технік-лаборант
 • фахівець із звірівництва

Де можна працювати?

 • на сучасних комплексах з вирощування сільськогосподарських тварин;
 • на підприємствах з переробки м’яса сільськогосподарських тварин;
 • на сучасних комплексах з отримання високоякісного молока сільськогосподарських тварин;
 • на молокопереробних підприємствах з переробки молока ;
 • у лабораторіях з визначення якості та безпечності сировини тваринного походження, м’ясних і молочних продуктів;
 • у проєктних організаціях з проектування міні-комплексів та сучасних високопродуктивних підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • у організації міні-підприємств з виробництва крафтової молочної та м’ясної продукції.

Практичні навички

 • Використовувати технології кормовиробництва, утримання, годівлі, розведення і відтворення тварин і птиці у професійній діяльності. 
 • Використовувати основи   анатомічної   будови   тіла   і   фізіології  сільськогосподарських   тварин і птиці   у   технологічних   процесах   виробництва   і  переробки продукції тваринництва.   
 • Застосовувати основи систем обліку, планування і контролю затрат виробництва продукції тваринництва та визначати її економічну ефективність.   
 • Забезпечувати дотримання норм охорони праці, виробничої санітарії та біобезпеки, що поширюються на професійну діяльність. 
 • Проводити планування і організацію робіт у виробничому підрозділі  з дотриманням трудової та технологічної дисципліни. 
 • Забезпечувати реалізацію    заходів    щодо    захисту    здоров’я  сільськогосподарських тварин.   
 • Здійснювати контроль якості сировини та продукції тваринництва.
 • Організовувати окремі технологічні процеси виготовлення продукції тваринництва з дотриманням вимог виробничої санітарії. 
 • Використовувати у  професійній  діяльності  нормативно-правові  документи з технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 
 • Використовувати обладнання, засоби автоматизації та механізації під час виробництва і переробки продукції тваринництва. 
 • Забезпечувати вимоги  до  режимів  і  термінів  зберігання,  умов  транспортування,   підготовки   до   реалізації   сировини   і   готової   продукції  тваринництва. 

Перелік освітніх компонент

 

 • Анатомія і фізіологія с/г тварин
 • Розведення, селекція і генетика с/г тварин
 • Інформаційні технології у професійній діяльності
 • Годівля тварин та технологія кормів
 • Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва
 • Утримання і гігієна с/г тварин
 • Біотехнологія відтворення тварин з основами акушерства
 • Технологія виробництва молока і яловичини
 • Технологія виробництва продукції свинарства
 • Технологія виробництва продукції птахівництва
 • Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва
 • Якість і безпека продукції тваринництва
 • Економіка виробництва і переробки продукції тваринництва
 • Організація виробничої і бізнесової діяльності в тваринництві
 • Технологія переробки продукції тваринництва

Освітнє середовище