Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

МЕТА: підготовка фахових молодших бакалаврів у галузі фінансів, банківської справи та страхування, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань щодо побудови фінансової системи та її ролі для розвитку економіки держави, умов забезпечення ефективності фінансових відносин, особливостей функціонування фінансових інституцій, методів формування і використання фінансових ресурсів на макро – та мікрорівнях, формування вмінь та практичних навичок застосування сучасних інструментів фінансового управління у банківській та страховій галузях економіки та в біржовій діяльності.

Освітньо-професійна програма
              • Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань
              • 07 Управління та адміністрування
Спеціальність
              • 071 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Кваліфікація:
              • Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку
Форма навчання:
              • денна
Термін навчання:
              • 2 роки 10 місяців (на базі 9 кл.)
              • 1 рік 10 місяців (на базі 11 кл.)

    ФІНАНСИСТ – це професія сучасності та майбутнього, яка формує не тільки особисте професійне становлення, а й суспільне зростання та економічний розвиток держави, відкриває для тебе цілий світ!

    СТАТИ ФІНАНСИСТОМ – перспектива обрання найбільш високооплачуваних професій в нашій країні – працівників банківського, страхового та інвестиційного ринків.

    Цікава робота, перспектива кар’єрного росту, високий рівень доходу, ринки праці не лише регіонального чи державного, а й міжнародного рівня – потенційні можливості фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

    ФІНАНСОВА ПРОФЕСІЙНА ОСВІЧЕНІСТЬ – це шлях до започаткування та розвитку свого власного бізнесу, фінансового успіху, до можливості стати заможним, багатим і фінансово незалежним!

Кар’єрні можливості випускників

Ким можна працювати?

 • Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
 • Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій
 • Агент страховий
 • Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей
 • Інспектор кредитний
 • Інспектор обмінного пункту
 • Інспектор-ревізор
 • Ревізор
 • Інспектор з інвентаризаці
 • Інспектор з контролю за цінами
 • Ревізор-інспектор податковий
 • Державні інспектори
 • Інспектори митної служби
 • Інспектори податкової служби
 • Касири в банках та інкасатори

 

Де можна працювати?

 •  Фінансові відділи органів управління;
 • Державні органи планування і місцевого самоврядування;
 • Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
 • Банківські установи;
 • Державне казначейство;
 • Страхові компанії;
 • Митна служба;
 • Податкова інспекція;
 • Консалтингові компанії;
 • Органи з планування та координації кадрової політики;
 • Торгівельно-посередницькі фірми;
 • Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств.

Перелік освітніх компонент

 • Фінанси підприємства
 • Банківські операції
 • Податкова система
 • Фінанси
 • Гроші та кретит
 • Бюджетна система
 • Казначейська справа
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 • Страхові послуги
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 • Фінансовий ринок

Освітнє середовище