Агрономія

МЕТА: Формування та розвиток загальних та професійних компетентностей, що спрямовані на здобуття здобувача освіти теоретичних знань, вмінь і навичок у сфері агрономії, необхідних для успішного виконання професійних обов´язків у галузі рослинництва,підготовка здобувачів
фахової передвищої освіти для подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Освітньо-професійна програма
              • Агрономія
Галузь знань
              • 20 Аграрні науки і продовольство 
Спеціальність
              • 201 Агрономія
Кваліфікація:
              • Фаховий молодший бакалавр з агрономії
Форма навчання:
              • денна, заочна
Термін навчання:
              • 3 роки 10 місяців (на базі 9 кл.)
              • 2 рік 10 місяців (на базі 11 кл.)

 Робота агронома цікава, насичена і творча, адже кожен сезон не схожий на попередній і тут завжди знайдеться місце для експериментів з системою обробки ґрунту, підбором сортів тощо.

   Якщо вам подобається працювати не в кабінеті, а на свіжому повітрі, то складно знайти щось більш вдале.

   Робота агронома має попит і тут можливий хороший заробіток і кар’єрне зростання.

Кар’єрні можливості випускників

Ким можна працювати?

 • агроном
 • агрометеоролог
 • агролісомеліоратор
 • агрохімік
 • асистент агронома
 • агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху) ( агротехнік
 • агроном з насінництва
 • агроном із захисту рослин
 • агроном аеродрому

 Де можна працювати?

Працювати в якості агронома сьогодні можна не тільки в сільськогосподарських підприємствах, але й у селективних організаціях, агрохімічних лабораторіях, розсадниках рослин, спеціальних магазинах або фірмах. Також ці фахівці потрібні переробним і торговельним компаніям, що займаються сільгосппродукцією і сільгосптехнікою, науково-дослідним інститутам, які спеціалізуються на селекції та розробці нових сільгоспкультур. 

Практичні навички

 • Застосовувати методи статистичної обробки даних в агрономії.
 • Виявляти та вирішувати виробничі проблеми з урахуванням зональних умов, а також технологічних, правових, економічних, екологічних та етичних аспектів.
 • Розробляти технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур.
 • Здійснювати первинний лабораторний аналіз зразків ґрунту, рослин і продукції рослинництва.
 • Розробляти та обґрунтовувати системи сівозмін для господарства.
 • Визначати вартісну оцінку основних виробничих ресурсів господарства.
 • Комплектувати і безпечно експлуатувати машинно-тракторні агрегати.
 • Обирати для вирощування сільськогосподарських культур добрива та засоби захисту рослин на основі аналізу інформації про наявний асортимент.
 • Оцінювати якість виконання польових робіт та раціонально використовувати природні ресурси.
 • Організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого матеріалу сільськогосподарських і лікарських культур відповідно до встановлених вимог, технологічні операції з первинної переробки і зберігання сільськогосподарської продукції.
 • Планувати, аналізувати, контролювати й оцінювати власну роботу та роботу інших осіб у сфері агрономії та сільськогосподарського виробництва.
 • Організовувати та здійснювати управління виробничою діяльністю у сфері агрономії в умовах, що можуть зазнавати непередбачуваних змін.

 

Перелік освітніх компонент

 • Механізація і автоматизація с.-г. виробництва
 • Захист рослин
 • Насінництво і селекція
 • Плодоовочівництво
 • Землеробство
 • Технологія виробництва продукції рослинництва
 • Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва
 • Організація і планування діяльності аграрних формувань
 • Основи бухгалтерського обліку і фінансування
 • Основи підприємництва та маркетингу
 • Основи менеджменту
 • Основи охорони праці

Освітнє середовище