Методична робота

    Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

    Атестація є обов’язковою!

    Педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії коледжу документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення, в паперовій або електронній формі. Електронний варіант документів (формат РDF, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти metodcabinet@ntefc.com.ua

  Положення про атестацію педагогічних працівників Новочорторийського технолого-економічного фахового коледжу

    Методична рада є постійно діючим робочим органом  щодо координації діяльності усіх підрозділів, які забезпечують організацію освітнього процесу у Новочорторийському технолого-економічному фаховому коледжі.         

    Основною метою діяльності методичної ради є забезпечення ефективної організаційної та методичної роботи педагогічних працівників коледжу і впровадження в освітній процес сучасних технологій навчання.     

    Методична рада визначає основні напрями методичної роботи коледжу, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на вдосконалення освітнього процесу і підвищення якості підготовки фахівців, надає допомогу щодо ефективної організації навчальної, виховної і методичної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів.

    Положення про методичну раду Новочорторийського технолого-економічного фахового коледжу

Вміст вкладки

Вміст вкладки

Вміст вкладки

Вміст вкладки

Вміст вкладки

Вміст вкладки

Вміст вкладки

Вміст вкладки

Tab Content

Галина ПАСТУШЕНКО

Методист коледжу

    Методична робота – важлива складова освітнього процесу, спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.
   Методична робота базується на принципах відкритості, оперативності, мобільності, оптимального поєднання індивідуальних і колективних форм та спрямована на підвищення кваліфікації, професійної майстерності викладачів, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, формування нового педагогічного мислення, забезпечення високої якості освітніх послуг. 

   Працюємо над проблемою: «Забезпечення якості освітнього процесу шляхом підвищення професійної компетентності викладачів та розвитку творчих здібностей студентів».

Основні завдання методичної роботи:

Колективні форми методичної роботи: педагогічна рада, методична рада, засідання циклових комісій, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школи професійної майстерності, школа викладача-початківця, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо.

Індивідуальні форми методичної роботи: наставництво, консультації, підвищення кваліфікації, самоосвіта, стажування тощо.

    Методичний кабінет є центром методичної роботи коледжу, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

    Мета діяльності методичного кабінету — створення інформаційно-методичної бази для педагогічних працівників, забезпечення умов для проєктування їх самоосвітньої діяльності та вдосконалення рівня професійної кваліфікації.

    Основні функції методичного кабінету:

    Діяльність методичного кабінету передбачає: