Циклова комісія агрономічних дисциплін

Педагогічне кредо циклової комісії: «До професії вчителя відноситися відповідально, до викладання предмету – творчо, до студентів – доброзичливо».

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста з метою його фахової самореалізації

Бистрицький Олександр Олександрович

голова циклової комісії

спеціаліст вищої категорії 

дисципліна: «Технологія виробництва продукції

рослинництва»

Вержаківський Володимир Миколайович

в.о. директора коледжу

спеціаліст вищої категорії

дисципліна: «Основи охорони праці»

Швалюк Воло­димир Леонідо­вич

завідуючий агрономічним відділенням

спеціаліст вищої категорії

викладач – методист

дисципліна: «Насінництво і селекція»

Остапчук Те­тяна Іванівна

спеціаліст вищої категорії

дисципліни «Грунтознавство», «Землеробство» 

Кукуруза Катерина Григорівна

спеціаліст першої категорії

дисципліна: «Захист рослин»

Мотліч Олег Васильович

спеціаліст другої категорії

дисципліна: «Основи керування автомобілем і безпека

дорожнього руху»

Гресько Олена Миколаївна

спеціаліст першої категорії

дисципліна: «Плодоовочівництво»

Дубчак Олександр Лук’янович

спеціаліст першої категорії

дисципліна: «Агрометеорологія»

Власюк Віталій Миколайович

викладач спеціаліст вищої категорії

 дисципліна: «Основи дослідницької справи»

Козак Іван Яро­славович

спеціаліст другої категорії

дисципліна «Механізація і автоматизація

сільськогосподарського виробництва»

Гевліч Василь Петрович

спеціаліст вищої категорії

дисципліни: «Технологія переробки і зберігання

сільськогосподарської продукції»

Чат

Є запитання?