Циклова комісія агрономічних дисциплін

Педагогічне кредо циклової комісії: «До професії вчителя відноситися відповідально, до викладання предмету – творчо, до студентів – доброзичливо». Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста з метою його фахової самореалізації.

Бистрицький Олександр Олександрович

голова циклової комісії
спеціаліст вищої категорії

дисципліни: технологія виробництва продукції рослинництва, організація і планування діяльності аграрних формувань

sashka1648@gmail.com

Вержаківський Володимир Миколайович

в.о. директора коледжу
спеціаліст вищої категорії

дисципліни: основи охорони праці,
гроші і кредит

volodimirverzakivskij@gmail.com

Швалюк Володимир Леонідович

завідуючий агрономічним відділенням
спеціаліст вищої категорії, викладач–методист

дисципліни: насінництво і селекція,
агрохімія

shvalyukvl@gmail.com

Остапчук Те­тяна Іванівна

спеціаліст
вищої категорії

дисципліни: грунтознавство,
землеробство

tetyanaostapchuk74@gmail.com

Кукуруза Катерина Григорівна

спеціаліст
першої категорії

дисципліни: захист рослин, вступ до спеціальностіі, агрометеорологія, грунтознавство та землеробство

kukuruzakaterina801@gmail.com

Мотліч Олег Васильович

спеціаліст
другої категорії

дисципліни: технологічне обладнання
галузі тваринництва

olegmotlich@gmail.com

Дубчак Олександр Лук’янович

спеціаліст
першої категорії

дисципліни: робітнича професія "Тракторист-машиніст",
правила дорожнього руху

dubchako366@ gmail.com

Козак Іван Яро­славович

спеціаліст
першої категорії

дисципліни: механізація і автоматизація
с.г. виробництва

ivan.kozak0000@gmail.com

Власюк Віталій Миколайович

спеціаліст
вищої категорії

Дисципліни: кормовиробництво, основи дослідної справи, робітнича професія "Тракторист-машиніст"

vlasyuk.vital.1@meta.ua