Категорія співпраця з роботодавцями

Зустріч з роботодавцем

    Роботодавці зацікавлені в компетентних фахівцях, тому беруть активну участь в освітньому процесі для забезпечення якості освітніх програм і стають нашими партнерами.     Завдяки плідній співпраці зі стейкхолдерами на відділенні ветеринарної медицини забезпечується якісна поетапна практична підготовка майбутніх фахівців…

Співпраця з роботодавцями

    Ефективною формою співпраці з роботодавцями щодо пошуку претендентів на вакантні робочі місця є проведення зустрічей роботодавця із студентством для забезпечення можливості прямих контактів потенційних роботодавців з випускниками коледжу, створення умов для ефективного працевлаштування та розвитку професійної кар’єри молодих…