Співпраця з роботодавцями

    Ефективною формою співпраці з роботодавцями щодо пошуку претендентів на вакантні робочі місця є проведення зустрічей роботодавця із студентством для забезпечення можливості прямих контактів потенційних роботодавців з випускниками коледжу, створення умов для ефективного працевлаштування та розвитку професійної кар’єри молодих фахівців.
    З метою залучення до конструктивної дискусії зовнішніх стейкхолдерів, підсилення практичної спрямованості підготовки фахівців спеціальностей 211 Ветеринарна медицина та 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва на відділенні ветеринарної медицини було організовано зустріч з керівником ПСП Новоселиця Житомирської області Анатолієм БЕРЕЗОВСЬКИМ. У жвавій дискусії учасники дізнались про специфіку роботи на підприємстві, умови оплати праці, режим роботи, питання соціальної захищеності, професійного росту тощо. Для студентів зустрічі та спілкування з роботодавцями дають змогу побачити перспективи майбутньої професії, стимулюють набути компетенцій, умінь та навичок, які необхідні, щоб стати конкурентоспроможними фахівцями.
    З іншого боку, роботодавці зацікавлені в компетентних фахівцях, тому беруть активну участь в освітньому процесі для забезпечення якості освітніх програм і стають нашими партнерами.
Тому, взаємодія з роботодавцем, дослідження тенденцій ринку праці, коригування спільних зусиль із підготовки студента – є основними складовими роботи відділення ветеринарної медицини.