Захист щоденників-звітів з виробничої практики спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного підприємства, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності.

27 листопада 2023 року свої знання, здобуті під час проходження виробничої практики, демонстрували студенти четвертого курсу спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Результат виконання програми виробничої  переддипломної практики студенти представили у формі щоденника – звіту, який презентували у вигляді доповіді  в присутності членів комісії.

Під час своїх виступів студенти характеризували бази проходження практики, аналізували специфіку їх роботи, а також детально розповідали про конкретні завдання, які виконували за період проходження практики.

Матеріали, надані студентами на захисті, свідчать про успішне проходження практики та виконання поставлених перед ними завдань.