Захист звітів – щоденників виробничої практики

Практика здобувачів освіти є невід’ємною складовою підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Одним з головних напрямів у забезпеченні професійної компетентності майбутнього фахівця є інтеграція навчання і виробництва. На сьогодні налагоджений зв’язок з мережею базових підприємств і організацій, що передбачено положенням «Про проведення практики».

30 листопада відбувся захист звітів – щоденників виробничої практики зі спеціальності «Ветеринарна медицина». Під час своїх виступів студенти презентували виконану роботу відповідно до поставлених завдань практики. Презентації супроводжувалися фотозвітами, де відображалася участь студентів у різних заходах під керівництвом керівників від бази практики. Майбутні фахівці поділилися враженнями про проходження практики. Захист звітів проходив у форматі діалогу.