Дистанційне навчання

     Згідно Положення про організацію освітнього процесу під час здобуття фахової передвищої освіти у Новочорторийському технолого-економічному фаховому коледжі, затвердженого педагогічною радою коледжу 28 серпня 2023 року, за потреби, а також під час дії непередбачуваних обставин (оголошення карантину, військовий стан, тощо) в освітньому процесі може використовуватись  дистанційна форма навчання. Рішення про запровадження дистанційної форми здобуття фахової передвищої освіти приймається керівником закладу фахової передвищої освіти шляхом видання відповідного наказу.

     Дистанційна форма здобуття фахової передвищої освіти – це індивідуалізована форма здобуття освіти, яка реалізується в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у електронному освітньому середовищі Коледжу, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.