Агрономічне відділення

Володимир ШВАЛЮК

завідувач агрономічним відділенням

     Особливе місце в розвитку Новочорторийського технолого-економічного фахового коледжу займає агрономічне відділення, історія якого починається з 1985 року.

     Обираючи професію, пов’язану з використанням природних ресурсів, людина бере на себе відповідальність за розвиток і майбутнє того, що нас оточує, за життя наступних поколінь. Як і для будь – якої професії, визначальними в роботі з природними ресурсами є успішність діяльності, інтерес до роботи, працьовитість, відповідальність і наполегливість в досягненні мети. Праця для добробуту людей – що може бути найкраще і найблагородніше? Саме на цих засадах готують майбутніх фахівців на агрономічному відділенні.

 

   На відділенні здійснюється підготовка за освітньо-професійними програмами:

  • Агрономія / 204 Агрономія;
  • «Облік і оподаткування/ 071 Облік і оподаткування;
  • Фінанси, банківська справа та страхування/ 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

    Агрономія— це спеціальність з великим майбутнім, яка вимагає знань рослинника і ґрунтознавця, мікробіолога та селекціонера. Це ключ до майбутнього світового продовольства, де інновації та технології відіграють вирішальну роль. Навчання за спеціальністю  “Агрономія” поєднує в собі: теоретичну базу: вивчення основ біології, фізіології рослин, ґрунтознавства, рослинництва та економіки, практичні навички: проходження практики на передових агропідприємствах, дослідницьких станціях і лабораторіях та підприємницькі навички: опанування основ маркетингу, менеджменту та фінансів для створення власного бізнесу у сфері агрономії. Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання дають змогу випускникам бути затребуваними на ринку праці в Україні та за кордоном і здійснювати професійну діяльність у фермерських господарствах, агрохолдингах, тепличних господарствах, розсадниках, переробних і торгівельних компаніях, митницях.

    При підготовці спеціалістів особливого значення набуває практичне навчання. До послуг студентів є навчальне колекційно-дослідне поле, де студенти закладають досліди з районованими та перспективними сортами більшості сільськогосподарських культур, лікарських рослин, проводять фенологічні спостереження, доглядають за ними, вивчають системи удобрення та захисту сільськогосподарських культур, вишукують резерви підвищення ефективності виробництва.

 

 Облік і оподаткування – це особлива спеціальність, яка пов’язана зі створенням та управлінням інформацією про всі процеси в діяльності сучасного підприємства та держави в цілому. Професія бухгалтера завжди користується стабільно високим попитом і є однією із найзатребуваніших на ринку праці. Вона престижна в Україні та в інших державах світу.

    Бухгалтер – це фах для динамічних та амбіційних людей, яким цікаво все нове та сучасне. Фахівці з обліку та оподаткування працюють в усіх, без винятку, сферах підприємницької діяльності та галузях національної економіки.

    Студенти відділення отримують ґрунтовні знання з фінансового, податкового та управлінського обліку, аудиту, інформаційних систем і технологій обліку, обліку зовнішньоекономічної діяльності, бізнес-планування, бюджетування; фінансово-економічної аналітики в усіх сферах економічної діяльності.

    Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, страхові компанії, органи місцевого самоврядування, органи казначейської служби, органи податкової служби) та фінансових службах підприємств, різних організаційних форм власності (представники малого та середнього бізнесу, великі бізнес-структури, сільські та міські ради, районні та обласні державні адміністрації та ін.).

    Професія фінансиста є однією із найбільш престижних та високооплачуваних у світі, та вимагає системного застосування управлінських та аналітичних навичок для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.

     Освітній процес здійснюється за освітньо-професійними програмами, що відповідають сучасним вимогам фахової передвищої освіти, новітнім методикам. Працюючи у обладнаних  комп’ютерних лабораторіях, використовуючи сучасні програмні продукти, студенти набувають фахових компетентностей, постійно удосконалюють свої професійні навички та застосовують теоретичні знання на практиці.

     

    Основне завдання роботи відділення – забезпечити реалізацію прав здобувачів фахової передвищої освіти на отримання якісної освіти шляхом формування індивідуальної освітньої траєкторії у поєднанні із вимогами ринку праці до сучасних фахівців.

    Освітній процес на відділенні забезпечений висококваліфікованими педагогічними працівниками з урахуванням їх освітньої та професійної кваліфікації та досвідом практичної роботи за відповідним фахом.

     Студентам цікаво навчатися завдяки активному використанню різних форм і методів навчання, які дозволяють розкрити індивідуальність кожного студента. Творча студентська молодь бере активну участь у професійних конкурсах, екскурсіях на провідні підприємства і організації, фахових олімпіадах, наукових конференціях, ділових іграх, брейн-рингах, під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання та практичні навички.

Поряд з професійною підготовкою, створені всі умови для розвитку у студентів творчих здібностей за різними напрямами, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш насиченим і цікавим. Студенти відділення є активними учасниками наукового студентського товариства, приймають активну участь у конкурсах, художній самодіяльності, спортивних змаганнях.

Співпраця, робота в команді, самоврядування, інновації – це наше сьогодення і наші перспективи. І головне при цьому – не намагатися стати кращими за інших, а прагнути стати завтра кращими за нас сьогоднішніх.